English
Skicka mötesförfrågan Svar inom 1 timme

50 FOR LIFE

 

Under den rådande situationen i Mellanöstern drabbas barn allra hårdast.

Många barn separeras från sina familjer och behöver hjälp och akutvård.
Du kan bidra genom att lägga till 50 kr på din bokning, som går oavkortat till UNICEFs arbete i Mellanöstern.

“I alla krig är det barn som lider först och lider mest.”

Även krig har regler. Inget barn ska avbrytas från nödvändiga tjänster och inte heller falla utom räckhåll för humanitära händer. Inget barn ska hållas som gisslan eller användas på något sätt i väpnade konflikter. Sjukhus och skolor måste skyddas från bombningar, och de får inte användas för militära ändamål, i enlighet med internationell humanitär rätt. Inget barn ska utsättas för bombhot från sina sängar. Kostnaden för barn och deras samhällen av detta våld kommer att bäras för kommande generationer.

Vad efterlyser UNICEF?
För att reagera på situationen för barn i Israel och staten Palestina efterlyser UNICEF:

En omedelbar humanitär vapenvila.

Den omedelbara, säkra och villkorslösa frigivningen av alla bortförda barn och förebyggande och slut på allvarliga kränkningar mot barn, inklusive dödande och skadande.

Alla tillträdesövergångar till Gazaremsan ska öppnas och säker förflyttning för humanitära arbetare och förnödenheter över Gazaremsan för att säkerställa varaktig och obehindrad tillgång till humanitärt bistånd till drabbade befolkningar var de än befinner sig. Detta måste inkludera vatten, mat, medicinska förnödenheter och bränsle.

Brådskande medicinska fall i Gaza för att säkert kunna komma åt kritiska hälsotjänster eller få lämna, och för skadade eller sjuka barn som evakuerats för att åtföljas av familjemedlemmar.

Respekt och skydd för civil infrastruktur såsom skyddsrum och skolor, och hälso-, el-, vatten- och sanitetsanläggningar, för att förhindra förlust av civila och barns liv, utbrott av sjukdomar och för att ge vård till sjuka och sårade. Alla parter i konflikten måste respektera internationell humanitär rätt.

UNICEF fortsätter att pressa världsledare vid varje tillfälle för humanitär tillgång till hela Gaza.